Reorganizacija občinske uprave – primer Nove Gorice

  • Polona Kovač
  • Iztok Rakar
  • Žiga Andoljšek
  • Barbara Grošelj
Keywords: reorganizacija, mestna občina, uprava, notranja organizacija, sistemizacija delovnih mest, CAF, analiza, racionalizacija

Abstract

Zaradi stalne potrebe po izboljšavah in racionalizaciji poslovanja se je vodstvo uprave Mestne občine Nova Gorica odločilo s pomočjo svetovalne skupine Fakultete za upravo analizirati organizacijo struktur in poslovanja mestne uprave ter ugotoviti potrebne ukrepe za racionalizacijo in večjo uspešnost. V projektu so člani svetovalne skupine pristopili k analizi stanja interdisciplinarno, tako da so podali pregled ekonomskih kazalnikov, primerjavo organiziranosti z drugimi mestnimi občinami, pravno analizo pristojnosti in organizacijske strukture uprave mestne občine, oceno uspešnosti po modelu CAF, analizo zadovoljstva zaposlenih ter analizo obremenjenosti oddelkov in tipičnih delovnih mest. Razvili so nekaj izvirnih metodoloških pristopov. Po analizi so identificirali vrsto možnosti za strukturne, organizacijske, menedžerske in druge izboljšave.


Abstract views 287
PDF downloads 192
Published
2014-03-18
How to Cite
Kovač, P., Rakar, I., Andoljšek, Žiga, & Grošelj, B. (2014). Reorganizacija občinske uprave – primer Nove Gorice. Central European Public Administration Review, 3(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v3i2.49
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>