Privatizacija na področju varnosti cestnega prometa – primer prometnih dovoljenj

  • Primož Pevcin
  • Iztok Rakar
Keywords: birokracija, ravnanje, birokratski output, pritožbe državljanov

Abstract

Eden od osnovnih pogojev za varnost cestnega prometa je tehnična brezhibnost vozil. Glede na to, da nadzor izpolnjevanja tega pogoja zahteva specifična strokovna znanja in tehnično opremo, hkrati pa se država srečuje s fiskalnimi omejitvami, je razumljivo, da je država za izvajanje te naloge pooblastila ustrezno usposobljene subjekte zasebnega sektorja, pri čemer je nanje prenesla tudi klasične oblastne naloge dovoljevanja udeležbe vozil v prometu (pri čemer je hkrati tudi sama ohranila izvajanje teh oblastnih nalog). Podatki o številu opravljenih storitev izdajanja in podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja za motorna vozila v Sloveniji so pokazali, da velika večina uporabnikov to storitev zaradi enostavnosti in nižjih oportunitetnih stroškov opravi pri pooblaščenih subjektih zasebnega sektorja, kar govori v prid popolni privatizaciji pri klasičnem upravnem izvajanju te oblastne naloge.

Abstract views 224
PDF downloads 239
Published
2014-03-25
How to Cite
Pevcin, P., & Rakar, I. (2014). Privatizacija na področju varnosti cestnega prometa – primer prometnih dovoljenj. Central European Public Administration Review, 5(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i1.77
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)