Dejavniki razlik v velikosti fiskalnega in nefiskalnega dela javnega sektorja med državami

  • Primož Pevcin
Keywords: velikost javnega sektorja, fiskalni in nefiskalni del javnega sektorja, dejavniki velikosti, empirična analiza

Abstract

Namen prispevka je s pomočjo ekonometrične analize preveriti določene teoretično utemeljene ekonomske, politične, družbene, demografske in kulturne dejavnike, ki naj bi povzročali razlike v velikosti javnega sektorja med državami, pri čemer se analiza usmerja tako na velikost »fiskalnega« dela javnega sektorja, merjenega z deležem posamezne kategorije javnih izdatkov v bruto domačem proizvodu, kot »nefiskalnega « oz. »tihega« dela javnega sektorja, merjenega z makro obsegom regulacije zasebnega sektorja. Splošna ugotovitev analize je, da so ekonomski dejavniki pomembnejši pri analizi obsega regulacije in javnih izdatkov za nakupe dobrin in storitev, medtem ko so drugi dejavniki pomembnejši pri analizi transfernih izdatkov. Ena izmed pomembnejših ugotovitev analize je tudi, da se velikosti fiskalnega dela in nefiskalnega dela javnega sektorja gibljeta v nasprotni smeri.

Abstract views 169
PDF downloads 168
Published
2014-03-11
How to Cite
Pevcin, P. (2014). Dejavniki razlik v velikosti fiskalnega in nefiskalnega dela javnega sektorja med državami. Central European Public Administration Review, 2(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v2i1.28
Section
Articles