Razlaga pravnih pravil s pomočjo propozicijske logike - primer družinskih prejemkov

  • Iztok Rakar
  • Domen Cukjati
Keywords: umetna inteligenca v pravu, propozicijska logika, semantična smiselnost pogojev, pravna država, socialna država

Abstract

Pogost vir dvoumnosti ter nejasnosti v pravnih besedilih je navajanje pogojev, ki določajo, ali nekomu določena pravica pripada ali ne. Problematični so primeri, ko je navedenih več obligatornih in opcijskih pogojev, po možnosti deloma zapisanih v trdilni in deloma v nikalni obliki. Namen tega prispevka je na primeru 47. člena »Pravilnika o  postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov« (Ur.l. RS, št. 31/2008) pokazati, da lahko za sistematično dokazovanje vsebinske (ne)smiselnosti določene strukture pogojev uporabimo propozicijsko logiko. V prispevku najprej zapišemo besedilo 47. člena s sintakso propozicijske logike, poiščemo vse možne interpretacije besedila, med njimi izberemo vse, ki predstavljajo logično pravilne, vendar logično različne izjave, ter za vsako od njih preverimo ali predstavlja semantično smiselno formulacijo. Na ta način dokažemo, da je sedanja formulacija besedila zapisana dvoumno ter vsebinsko nesmiselno. Na koncu prispevka podamo splošno priporočilo za navajanje pogojev, predlagamo nedvoumno obliko zapisa besedila ter pokažemo, kakšne so v praksi posledice zaradi napačne formulacije pogojev.

Abstract views 206
PDF downloads 154
Published
2014-04-07
How to Cite
Rakar, I., & Cukjati, D. (2014). Razlaga pravnih pravil s pomočjo propozicijske logike - primer družinskih prejemkov. Central European Public Administration Review, 6(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v6i4.119
Section
Articles