Integracija modela odličnosti EFQM in sistema uravnoteženih kazalnikov BSC v javni upravi

  • Polona Kovač
Keywords: kakovost, odličnost, javna uprava, model EFQM, sistem uravnoteženih kazalnikov BSC

Abstract

Avtorica v prispevku obravnava cilje, pomen in dobre prakse integracije pristopov oz. orodij razvoja kakovosti oz. odličnosti poslovanja s poudarkom na organizacijah javne uprave. Vsako orodje ima namreč svoje prednosti in slabosti, zato šele integracija več pristopov omogoči organizaciji optimalne izboljšave poslovanja. V zadnjih letih se kot najbolj plodna kaže integracija modelov odličnosti EFQM ali CAF (za javni sektor) in sistema uravnoteženih kazalnikov (Balanced Scorecards). Zato se skuša tudi v slovenski javni upravi uvesti vsaj pilotno in v nekaterih organizacijah tovrstno integracijo modelov EFQM kot analitično- diagnostičnega orodja in sistema BSC kot strateško menedžerskega orodja. Tak integralni pristop namreč optimira istosmerne cilje obeh orodij in hkrati dopolnjuje pomanjkljivosti posamičnih orodij, ki priznavajo kot relevantne različne kazalnike, finančne in nefinančne, kot nadgradnjo tradicionalnemu merjenju uspešnosti. V članku so prikazani nekateri konkretni primeri, npr. v dunajski mestni upravi in ZZZS.

Abstract views 346
PDF downloads 268
Published
2014-04-03
How to Cite
Kovač, P. (2014). Integracija modela odličnosti EFQM in sistema uravnoteženih kazalnikov BSC v javni upravi. Central European Public Administration Review, 6(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v6i1.98
Section
Articles