Uspešnost Slovenije pri črpanju kohezijskih sredstev EU v obdobju 2004–2006

  • Aleksander Aristovnik
  • Neja Lah
Keywords: EU, strukturni skladi, Kohezijski sklad, administrativna usposobljenost, državna uprava, Slovenija

Abstract

Članstvo v Evropski uniji (EU) ponuja Sloveniji edinstveno priložnost zagona gospodarskega razvoja in procesa realne konvergence, ki je v prvem obdobju članstva ni v celoti izkoristila. Čeprav je Slovenija pri črpanju sredstev EU ena najuspešnejših novih držav članic, je do konca leta 2006, kljub statusu neto prejemnice, izkoristila le okoli polovice dodeljenih sredstev za obdobje 2004–2006. Glavni razlog za to lahko iščemo predvsem v slabi izkoriščenosti kohezijskih sredstev, ki bodo v prihodnosti predstavljali pretežni del prilivov iz proračuna EU. Če želi Slovenija izkoristiti znatna razpoložljiva kohezijska sredstva EU, bo morala v prihodnosti nujno povečati predvsem administrativno sposobnost črpanja teh sredstev. Za uspešnejše črpanje evropskih sredstev bo tako, poleg dodatnega prestrukturiranja proračunskih izdatkov in uporabe dobrih praks iz tujine, treba zagotoviti tudi višjo stopnjo strokovnosti in učinkovitosti oz. uspešnosti slovenske državne uprave.

Abstract views 188
PDF downloads 204
Published
2014-04-03
How to Cite
Aristovnik, A., & Lah, N. (2014). Uspešnost Slovenije pri črpanju kohezijskih sredstev EU v obdobju 2004–2006. Central European Public Administration Review, 5(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i4.91
Section
Articles