Uresničevanje ciljev Lizbonske strategije na regionalni ravni EU in Slovenija

  • Aleksander Aristovnik
  • Andrej Pungartnik
Keywords: Lizbonska strategija, kohezijska politika, NUTS 2 regije, Slovenija, časovna distanca

Abstract

Evropska unija je v letu 2000 v Lizbonsko strategijo zapisala, da želi v desetih letih postati najbolj dinamično in konkurenčno, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, reforma 5 let kasneje pa je kot poglavitna cilja izpostavila ustvarjanje novih in boljših delovnih mest ter vzpostavitev močnejše in trajnejše gospodarske rasti. Namen prispevka je preučiti trenutno stanje Evropske unije in Slovenije na poti do ciljev zastavljenih v prenovljeni Lizbonski strategiji. V analizi želimo ugotoviti kako daleč je EU pri doseganju zastavljenih ciljev ter kako uspešna je bila pri implementaciji strategije na regionalni ravni članic EU. Pri tem se kot osnovno orodje uporablja izračun časovnih distanc ter prikaz časovne prednosti oziroma zaostanka pri doseganju posameznih ciljev Lizbonske strategije na regionalni ravni NUTS 2 razširjene EU in Slovenije.

Abstract views 162
PDF downloads 162
Published
2014-04-08
How to Cite
Aristovnik, A., & Pungartnik, A. (2014). Uresničevanje ciljev Lizbonske strategije na regionalni ravni EU in Slovenija. Central European Public Administration Review, 8(1-2). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i1-2.146
Section
Articles