Analiza administrativnih bremen okoljskih predpisov v Sloveniji

  • Maja Klun
  • Luka Petkovšek
Keywords: administrativni stroški, administrativno breme, okoljski predpisi

Abstract

Pomembno vprašanje ob uvedbi predpisov, ki zadevajo tudi gospodarstvo, je, kakšna je povezanost med uvedbo regulative in konkurenčnostjo podjetij in države ter ali predpisi povzročajo preveliko administrativno breme in s tem previsoke administrativne stroške. V članku je opravljena analiza okoljske regulative, ki kaže na potencialne povzročitelje previsokih administrativnih bremen na tem področju. Analiza je privedla do podobnih ugotovitev kot so bile ugotovljene v Nizozemski in Veliki Britaniji. Obstoječa okoljska regulativa namreč povzroča preveč podvajanj informacij različnim ali celo istim institucijam v državi. Prav tako je pogostost obračunskih obdobij pri nekaterih okoljskih dajatvah neekonomična.

Abstract views 276
PDF downloads 239
Published
2014-03-27
How to Cite
Klun, M., & Petkovšek, L. (2014). Analiza administrativnih bremen okoljskih predpisov v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 5(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i2.80
Section
Articles