Seznanjenost javnega in zasebnega sektorja z ukrepi odprave administrativnih ovir v Sloveniji

  • Urška Milavec
  • Maja Klun
Keywords: administrativne ovire in bremena, administrativnih stroški, konkurenčnost, informiranost, javni in zasebni sektor, Slovenija

Abstract

Ukrepi odprave administrativnih ovir so del ukrepov izboljšanja kakovosti regulative. Z raziskavo, opravljeno leta 2010 tako v javnem kot zasebnem sektorju, smo želeli preveriti, ali ukrepe javni in zasebni sektor različno zaznavata ter ugotoviti, ali oba sektorja opredeljujeta isto skupino regulative kot najbolj obremenilno. Rezultati so pokazali, da je informiranost o ukrepih odprave administrativnih ovir v Sloveniji slaba, posebej v zasebnem sektorju, ki naj bi bil glavni deležnik teh ukrepov. Kljub temu zasebni sektor ugotavlja, da se je regulativa za mala in srednje velika podjetja izboljšala v času izvajanja ukrepov odprave administrativnih ovir. Javni sektor regulativo s področja javnih naročil ocenjuje kot najbolj obremenjujočo, medtem ko zasebni sektor na prvo mesto uvršča regulativo s področja zaposlovanja.

Abstract views 215
PDF downloads 169
Published
2014-04-14
How to Cite
Milavec, U., & Klun, M. (2014). Seznanjenost javnega in zasebnega sektorja z ukrepi odprave administrativnih ovir v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.162
Section
Articles