Internacionalizacija visokega šolstva

  • Alenka Braček
Keywords: visoko šolstvo, internacionalizacija, globalizacija, oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora, spremembe v financiranju visokošolskega izobraževanja

Abstract

Kakor sta multikulturnost in multilingvizem postali neizogibni dimenziji sodobne družbe, je internacionalizacija postala neizbežna razsežnost visokega šolstva. Namreč, globalna družba znanja ter težnja po oblikovanju enotnega evropskega visokošolskega prostora, narekujeta poleg drugih modifikacij zahtevo po visoko izobraženi, fleksibilni, ustvarjalni in podjetni delovni sili z močno motivacijo za neprestano učenje, razumevanje različnih kultur in delovanje v mednarodnem okolju. Vse to pa postavlja pred tradicionalne sisteme visokega šolstva številne izzive ter prinaša potrebo po internacionalizaciji kurikula, spremenjenih metodah poučevanja, uvajanju informacijske komunikacijske tehnologije v visokošolsko izobraževanje, mobilnosti študentov in akademskega osebja ter zahtevo po intenzivnem uvajanju novejših oblik internacionalizacije v sfero visokega šolstva. Članek obravnava proces internacionalizacije visokega šolstva in prikazuje rezultate raziskave o stopnji internacionalizacije v članicah javnih visokošolskih institucij v Sloveniji.

Abstract views 201
PDF downloads 188
Published
2014-04-03
How to Cite
Braček, A. (2014). Internacionalizacija visokega šolstva. Central European Public Administration Review, 5(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i4.92
Section
Articles