Ali se z ustanovitvijo pokrajin upravni servis za državljane približuje ali oddaljuje

  • Tone Jerovšek
Keywords: regionalizacija, pokrajine, upravne storitve, upravni servis

Abstract

Prispevek obravnava problematiko kvalitete zagotavljanja upravnih storitev po oblikovanju pokrajin. Sedanja dostopnost upravnih storitev v upravnih enotah je zgledna. S tem je postavljen visok standard pokrajinam. Opozorjeno je na zakonsko preslabo definiran način identifikacije lokalne zadeve širšega pomena in nalog regionalnega pomena ter na neustreznost načina prevzema oziroma prenosa državnih nalog na pokrajino. To bi lahko povzročilo nejasna razmerja med državo, pokrajino in občinami. Kar pa bi imelo tudi neugodne posledice za izvajanje upravnih storitev, ki jih sedaj na pregleden in sorazmerno kvaliteten način zagotavljajo država oziroma občine. Preprečiti je treba, da bi se v pokrajinah vzpostavil birokratski odnos, saj presenetljivo po tem predlogu zakona država, kljub prenosu državnih nalog na pokrajino, nima nobenega vpliva na izvolitev oziroma imenovanje predsednika pokrajine, direktorja pokrajinske uprave in načelnikov pokrajinskih upravnih organov. Prispevek opozarja na potrebo postopnega prenašanja in prevzemanja regulatornih in izvršilnih nalog pokrajine, ki naj poteka hkrati z uskladitvijo področne zakonodaje.

Abstract views 191
PDF downloads 171
Published
2014-03-27
How to Cite
Jerovšek, T. (2014). Ali se z ustanovitvijo pokrajin upravni servis za državljane približuje ali oddaljuje. Central European Public Administration Review, 5(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i3.87
Section
Articles