Razvoj e-izobraževanja in njegova vloga pri razvoju človeških virov

  • Boštjan Požar
Keywords: e-izobraževanje, izobraževanje, razvoj človeških virov, IKT

Abstract

V kolikšni meri se je e-izobraževanje že uveljavilo kot način podajanja znanja, v kolikšni meri se vključuje v obstoječe izobraževalne programe, predvsem pa kakšen je njegov potencial na področju izobraževanja, so pomembna vprašanja, ki se pojavljajo ob hitrem razvoju informacijsko- komunikacijske tehnologije (IKT). Odgovori na ta vprašanja so pomembni za načrtovanje in izvajanje izobraževalnega sistema, ki bo zadostil potrebam javnega sektorja in gospodarstva v smislu zagotovitve strokovno usposobljenega kadra, ki bo sposoben povečati inovativnost gospodarstva in s tem njegovo konkurenčnost, hkrati pa tudi učinkovitost delovanja institucij javnega sektorja. Izobraževalni sistem mora biti tesno povezan z gospodarstvom, zato mora biti uporabno usmerjen. Zagotavljati mora znanja, ki jih gospodarstvo potrebuje za pospešen razvoj. Izobraževalne možnosti so zaradi razvoja IKT bistveno večje kot v preteklosti, vprašanje pa je, ali so te možnosti pri razvoju človeških virov dovolj izkoriščene.


Abstract views 396
PDF downloads 382
Published
2014-03-27
How to Cite
Požar, B. (2014). Razvoj e-izobraževanja in njegova vloga pri razvoju človeških virov. Central European Public Administration Review, 5(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i2.82
Section
Articles