Vitka organizacija v javnem sektorju

  • Emil Trontelj Upravna enota Slovenska Bistrica
Keywords: javni sektor, vitka organizacija, javna uprava, vitka proizvodnja

Abstract

Javni sektor v sodobnih družbah pomembno vpliva na vsa področja človekovega organiziranega delovanja, s tem pa tudi na celoten gospodarski, socialni, kulturni in splošni civilizacijski razvoj družbe. Spremembe okolja ter vedno višja pričakovanja strank kot uporabnikov javnih storitev zahtevajo od subjektov javnega sektorja izboljšanje procesov delovanja zaradi zmanjšanja stroškov, krajšanja časa izvajanja storitev ter boljše kakovosti opravljenih storitev. Politične oblasti so predvsem v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike in na Švedskem spodbujale subjekte javnega sektorja, naj za povečanje učinkovitosti uvedejo v svoje delovanje prakse zasebnega sektorja, med drugim tudi koncept vitke proizvodnje, ki ima izhodišče v Toyotinem proizvodnem sistemu. Izkušnje so večinoma zelo pozitivne, saj se je čas trajanja postopkov oziroma izvajanja storitev bistveno skrajšal, povečala se je produktivnost zaposlenih, izboljšalo pa se je tudi zadovoljstvo uporabnikov storitev. Zaradi določenih posebnosti je uvedba vitke organizacije v javni sektor precej zahtevnejša kot v subjektih realnega sektorja.

Abstract views 346
PDF downloads 225
Published
2017-04-30
How to Cite
Trontelj, E. (2017). Vitka organizacija v javnem sektorju. Central European Public Administration Review, 15(1), 87–106. https://doi.org/10.17573/ipar.2017.1.05
Section
Articles