Razvoj poslovnointeligenčnih sistemov v slovenski javni upravi – študija primera [Development of Business Intelligence Systems in Slovenian Public Administration – A Case Study]

  • Jurij Terglav Finančna uprava Republike Slovenije [Financial Administration of the Republic of Slovenia]
Keywords: poslovnointeligenčni sistem (BIS), javna uprava, metodologija razvoja BIS, študija primera, business intelligence systems (BIS), public administration, methodology of business intelligence system development, case study

Abstract

Poslovnointeligenčni sistemi (BIS) postajajo pomemben dejavnik uspešnega poslovanja organizacij. Za njihovo uvajanje je v literaturi predstavljeno veliko metodoloških pristopov, področje uporabe pa je v pretežni meri gospodarstvo. Zaradi vseh koristi je smiselna uporaba BIS tudi v javni upravi, kjer pa je na tem področju manj izkušenj in znanstvenih raziskav. Članek obravnava primernost uporabe metodologij za razvoj poslovnointeligenčnih sistemov v javni upravi, pri čemer smo ob upoštevanju specifičnih lastnosti BIS preučili praktični primer v eni od organizacij javne uprave, kjer so za razvoj BIS uporabili splošno metodologijo razvoja informacijskih sistemov, prvotno razvito za gospodarstvo. Kot raziskovalna metoda je bila uporabljena študija primera, s katero smo ovrednotili uporabljeno razvojno metodo in opredelili osnove za prihodnje raziskave na področju razvoja BIS v javni
upravi. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da uporabljene metode razvoja, ki so bile razvite za informacijske sisteme v gospodarstvu, ne upoštevajo specifičnih lastnosti in razlik javne uprave in sistemov BIS, zato bi jih bilo treba ustrezno dopolniti in prilagoditi.

Business Intelligence Systems (BIS) have become an important factor in successful business operations. In literature there are many methodological approaches to their implementation, but they have been mainly applied in the private sector. Due to all the advantages of BIS, their implementation in the public administration would be reasonable as well, however, limited experience and scientific research are available in this area. This paper deals with the applicability of the methodologies of BIS development in public administration. Focusing on the specific characteristics of the public administration, we have studied a case in one of the governmental organizations, where a general method of BIS development was used, which was originally developed for the private sector. As a research method a case study was used, on the basis of which the implemented method of BIS development was evaluated and the groundwork for future research in the field of public administration defined. By means of this research we have found that the implemented methods of BIS development, which were developed for the private sector information systems, do not consider the specific characteristics and differences of the public administration and the BIS systems. Therefore, considering their specific features, they should be properly completed and adapted.

 


Abstract views 248
PDF downloads 224 PDF downloads 0
Published
2015-12-01
How to Cite
Terglav, J. (2015). Razvoj poslovnointeligenčnih sistemov v slovenski javni upravi – študija primera [Development of Business Intelligence Systems in Slovenian Public Administration – A Case Study]. Central European Public Administration Review, 13(3-4), pp. 201-234. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.3-4.09
Section
Articles