Vloga plače pri motiviranosti in zavzetosti zaposlenih na izbranem ministrstvu v Sloveniji

  • Silvija Drašler Ministrstvo za javno upravo
  • Eva Boštjančič Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
Keywords: plača, zavzetost pri delu, zadovoljstvo z delom, motivacija

Abstract

Leta 2008 so v javnem sektorju zaradi gospodarske krize uvedli številne ukrepe na področju plač zaposlenih. Plača pomeni enega ključnih motivatorjev za zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih. Članek predstavlja študijo, v kateri sva raziskovali vlogo plače pri zavzetosti, zadovoljstvu z delom in motivaciji zaposlenih na izbranem ministrstvu v času krize. Sodelovalo je 167 zaposlenih, vključili pa sva tri merske instrumente – Lestvico delovnega zadovoljstva, Lestvico delovne zavzetosti in Lestvico delovnih preferenc.

Ugotovili sva, da so bolj zavzeti tisti zaposleni, katerih zadovoljstvo s plačo je višje, in ne tisti, katerih sama plača je višja. Povezava med plačo in zadovoljstvom je sicer pozitivna, vendar ni jasno linearna. Pri delu so bolj zavzeti zaposleni z višjo stopnjo notranje motivacije, medtem ko višja stopnja zunanje motivacije pomeni nižje zadovoljstvo s plačo. Tako sva opozorili na pomembno vlogo denarnega nagrajevanja ter ob koncu predstavili smernice za nadaljnje delo na tem področju.


Abstract views 452
PDF downloads 313
Published
2015-06-20
How to Cite
Drašler, S., & Boštjančič, E. (2015). Vloga plače pri motiviranosti in zavzetosti zaposlenih na izbranem ministrstvu v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 13(2), pp. 101-117. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.2.05
Section
Articles