Analiza nabora, pomena, obsega in pogostosti vložitve razlogov za zahtevo sodnega varstva

  • Tine Jurič Policijska postaja za izravnalne ukrepe Ljubljana
Keywords: pravno sredstvo, zahteva za sodno varstvo, hitri prekrškovni postopek, razlogi za vložitev zahteve za sodno varstvo

Abstract

Pravica do pravnega sredstva je ena temeljnih pravic, ki mora biti zagotovljena vsakemu udeležencu v postopku (kazenskem, upravnem,
pravdnem …), v katerem se odloča o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih koristih. Na področju prekrškovnega prava v hitrem prekrškovnem postopku je zakonodajalec to pravno sredstvo poimenoval zahteva za sodno varstvo. Njena učinkovitost zagotavljanja pravne varnosti kršiteljev je neraziskana, zato je bila opravljena poglobljena empirična, historična in normativna raziskava izpodbojnih razlogov za njeno vložitev, zlasti njihovega nabora, pomena, obsega in pogostosti njihove vložitve. Ugotovil sem, da se nabor izpodbojnih razlogov za vložitev zahteve sodnega varstva širi s spremembami Zakona o prekrških. Največ zahtev je vloženih zaradi izpodbojnega razloga zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. To pomeni, da se prekrškovnemu organu v tem delu hitrega prekrškovnega postopka očita največ nepravilnosti. Z rezultati empirične raziskave z modelom izpodbijanja prekrškovnih odločitev policije je bil predstavljen potek raziskovanja, uporabljene metode in izhodišča za model pravnega varstva zoper odločitve policije po Zakonu o prekrških de lege ferenda.


Abstract views 346
PDF downloads 370
Published
2015-03-25
How to Cite
Jurič, T. (2015). Analiza nabora, pomena, obsega in pogostosti vložitve razlogov za zahtevo sodnega varstva. Central European Public Administration Review, 13(1), pp. 69-91. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.1.04
Section
Articles