Opredelitev slovenskega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot storitev splošnega gospodarskega pomena

  • Bruno Nikolić Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo
Keywords: financiranje zdravstvenega varstva, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, storitev splošnega gospodarskega pomena, javni interes

Abstract

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je v slovenski zakonodaji opredeljeno kot dejavnost v javnem interesu, ki je neločljiv in bistven element sistema socialne varnosti ter kot tak uresničuje identične cilje kot obvezno zdravstveno zavarovanje – finančno varnost prebivalstva pred visokimi zdravstvenimi izdatki ter primeren in pravičen dostop do učinkovite in kakovostne zdravstvene oskrbe. Države članice EU pogosto uvajajo različne regulatorne ukrepe, s katerimi varujejo javni interes na področju gospodarskih dejavnosti. Ti ukrepi so pogosto v nasprotju s pravnim redom EU (pravili o delovanju notranjega trga in konkurenčno zakonodajo), kar je z vidika EU načeloma nedopustno. Cilj članka je opredelitev slovenskega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot storitev splošnega gospodarskega pomena, ki državam članicam širi meje avtonomnega urejanja oziroma omogoča sprejem regulatornih ukrepov, ki niso skladni s pravili o delovanju notranjega trga in konkurenčno zakonodajo EU.


Abstract views 340
PDF downloads 304
Published
2015-03-25
How to Cite
Nikolić, B. (2015). Opredelitev slovenskega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot storitev splošnega gospodarskega pomena. Central European Public Administration Review, 13(1), pp. 29-47. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.1.02
Section
Articles