Osebne vrednote in zaupanje v nacionalne institucije in institucije Evropske unije

  • Marjetica Primožič Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
  • Cene Bavec Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper
Keywords: osebne vrednote, zaupanje, nacionalne institucije, institucije EU, nove članice EU27

Abstract

V prispevku je predstavljena raziskava medsebojnega vpliva osebnih vrednot državljanov članic EU27 in njihovega zaupanja v nacionalne institucije in institucije EU. Ovrgli smo hipotezo, da osebne vrednote, z izjemo odnosa do demokracije in tolerance, vplivajo na omenjeno zaupanje. Le v okoljih, kjer je visoko vrednotena demokracija, je večje zaupanje v nacionalne institucije, v tistih, kjer prevladuje solidarnost, pa je večje zaupanje v institucije EU. Pokazalo pa se je, da obstaja statistično značilna razlika v zaupanju v institucije med državljani novih in starih članic EU27, kot tudi razlika v zaupanju v nacionalne institucije med državami z različnimi razredi pravnih sistemov. Nove članice imajo praviloma večje zaupanje v institucije EU od povprečja in manjše zaupanje v nacionalne institucije. Stare članice pa kažejo večinoma večje zaupanje v nacionalne institucije in precej deljeno zaupanje v institucije EU. Tudi značilnosti pravnega sistema v posamezni članici EU vplivajo na zaupanje državljanov v nacionalne institucije, ne vplivajo pa na zaupanje v institucije EU. Izrazito veliko zaupanje kažejo državljani držav iz skandinavskega pravnega kroga, medtem ko je zaupanje v nacionalne institucije v postsocialističnih državah skoraj trikrat manjše.

Abstract views 213
PDF downloads 204
Published
2014-05-14
How to Cite
Primožič, M., & Bavec, C. (2014). Osebne vrednote in zaupanje v nacionalne institucije in institucije Evropske unije. Central European Public Administration Review, 7(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i2.261
Section
Articles