Slovenski telekomunikacijski trg: razvoj, stanje in problemi

  • Nevenka Hrovatin
  • Damir Cibic
  • Matej Švigelj
Keywords: telekomunikacije, regulacija, liberalizacija, Slovenija

Abstract

V članku obravnavamo stanje, razvoj in probleme slovenskega telekomunikacijskega trga na poti nadaljnje liberalizacije. V primerjavi z EU se je liberalizacija telekomunikacij v Sloveniji pričela relativno pozno, saj je do formalne odprave monopola v fiksni telefoniji prišlo šele v začetku leta 2001, prav tako pa je bila neodvisna regulatorna agencija (ATRP), ki skrbi za zagotavljanje konkurenčnosti trga telekomunikacij, ustanovljena šele v drugi polovici leta 2001. Kljub pospešenemu ukrepanju ATRP na slovenskem telekomunikacijskem trgu, ki že kaže nekatere rezultate, bo treba za zagotavljanje konkurenčnosti slovenskega trga opraviti še veliko nalog. Prihodnje naloge na področju regulacije so tako vezane na prilagoditev veljavne slovenske telekomunikacijske zakonodaje novi zakonodaji s področja elektronskih komunikacij, ki velja v EU. Po drugi strani pa bo morala biti posebna pozornost v prihodnosti še naprej posvečena zagotavljanju vstopa novih ponudnikov in spodbujanju razvoja alternativnih infrastruktur, saj bo le tako prišlo do normalizacije
tržne strukture.

Abstract views 214
PDF downloads 273
Published
2014-03-11
How to Cite
Hrovatin, N., Cibic, D., & Švigelj, M. (2014). Slovenski telekomunikacijski trg: razvoj, stanje in problemi. Central European Public Administration Review, 2(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v2i1.26
Section
Articles