Neučinkovitosti upravnih sistemov v čezmejnem sodelovanju

  • Breda Mulec Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Fakulteta za evropske in državne študije
Keywords: evropska kohezijska politika, instrumenti kohezijske politike, čezmejno sodelovanje, upravni sistemi, poraba evropskih sredstev, birokratsko obnašanje, tekma za rento

Abstract

Programi čezmejnega sodelovanja, ki so del evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) imajo za cilj integracijo obmejnih območij, vendar pa je dejanski učinek teh programov vprašljiv. Vzroki so v ekonomski neučinkovitosti evropskih institucij in evropske kohezijske politike, dodatno k temu pa nacionalni upravni sistemi za izvajanje teh programov vzpostavljajo vedno nove administrativne ovire in bremena, ki prispevajo k neučinkoviti porabi evropskih sredstev. Do katere točke so lahko ukrepi evropskih institucij in upravnih sistemov držav članic na področju izvajanja programov optimalno učinkoviti, lahko pokažejo instrumenti ekonomske analize.

Abstract views 234
PDF downloads 92
Published
2014-05-09
How to Cite
Mulec, B. (2014). Neučinkovitosti upravnih sistemov v čezmejnem sodelovanju. Central European Public Administration Review, 11(1), pp. 81-99. https://doi.org/10.17573/ipar.2013.1.a04
Section
Articles