Vrednotenje vplivov EU na področju mladinske politike na subnacionalni in nacionalni ravni: primer programa Mladi v akciji v Sloveniji

  • Mateja Cugmas Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
  • Simona Kustec Lipicer Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
Keywords: večnivojsko upravljanje, vrednotenje, mladinska politika, program Mladi v akciji 2007–2013, Podravje

Abstract

V članku se osredotočamo na analizo dosedanjih vplivov programa EU Mladi v akciji (2007–2013) na nacionalnih in subnacionalnih ravneh mladinske politike v Sloveniji. Program je zastavljen z namenom povečanja zavzetosti mladih in krepitve ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, kar naj bi povečevalo zaposljivost in vključevanje mladih v družbo. Z analizo izvajanja programa poskušamo z vidika vsebine zastavljenih ciljev, upravljavskih vidikov in ocene učinkov ciljev ovrednotiti, kako se v doseženih rezultatih izvajanja programa odraža koncept večnivojskosti in ali ima izbrana javna politika pričakovane učinke na mlade. Za konkretno študijo vzamemo primer podravske regije, ki je na polju mladinske politike označena kot najmanj razvita. Raziskovalne ugotovitve kažejo, da so učinki ciljev programa MvA na mlade v izbrani regiji prevladujoče uspešni, a se hkrati kot pomembna in pomanjkljiva kaže odsotnost klasičnega večnivojskega upravljanja samega programa in nadalje tudi mladinske politike v širšem smislu.

Abstract views 207
PDF downloads 162
Published
2014-05-08
How to Cite
Cugmas, M., & Kustec Lipicer, S. (2014). Vrednotenje vplivov EU na področju mladinske politike na subnacionalni in nacionalni ravni: primer programa Mladi v akciji v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 10(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v10i3.229
Section
Articles