Motivacija in zadovoljstvo z življenjem pri zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju

  • Julija Peklar Ministrstvo za obrambo RS
  • Eva Boštjančič
Keywords: zunanja motivacija, notranja motivacija, teorija samodoločenosti, zadovoljstvo z življenjem, javni sektor, zasebni sektor

Abstract

Delovna motivacija je usmerjanje človekove aktivnosti k želenim ciljem, s pomočjo njegovih motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju, na podlagi njegovih potreb. Namen raziskave je bil preveriti, ali se zaposleni razlikujejo v vrsti delovne motivacije glede na sektor, delovno mesto, spol in izobrazbo ter kako se različni tipi motivacije povezujejo z zadovoljstvom z življenjem. V raziskavi je sodelovalo 288 zaposlenih - 153 v zasebnem in 116 v javnem sektorju (19 jih tega ni označilo). Rezultati so pokazali, da je pri vseh zaposlenih najbolj izražena notranja motivacija, da med sektorjema ni prišlo do razlik pri nobenem tipu motivacije ter da med vodji v javnem in zasebnem sektorju ni prišlo do statistično pomembnih razlik ne v zunanji motivaciji, ne v notranji motivaciji in ne v zadovoljstvu z življenjem.

Abstract views 1095
PDF downloads 860
Published
2014-04-25
How to Cite
Peklar, J., & Boštjančič, E. (2014). Motivacija in zadovoljstvo z življenjem pri zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Central European Public Administration Review, 10(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v10i3.226
Section
Articles