Trošarinski izdelki v Republiki Sloveniji in primerjava z drugimi državami

  • Ivan Kopina
  • Stanka Setnikar Cankar
Keywords: trošarine, harmonizirani trošarinski izdelki, neharmonizirani trošarinski izdelki, trošarinske stopnje, trošarinski sistem, povečanje trošarinskih stopenj

Abstract

Republika Slovenija je 1.5.2004 vstopila v EU. Ob tem je trošarinski sistem nadgradila tako, da je na področju harmoniziranih trošarin v celoti usklajen s pravnim redom EU. Vstop v EU se je odražal tudi na področju pobiranja dajatev, ki postanejo pravica Skupnosti v trenutku knjiženja terjatev v poslovne knjige, država članica pa zadrži 25 % tradicionalnih lastnih sredstev Skupnosti za stroške pobiranja teh dajatev. Po navedenem dejanju so trošarine postale najpomembnejše dajatve, ki jih v državni proračun vplača Carinska uprava Republike Slovenije. Pri primerjavi stopenj trošarin na trošarinske izdelke med izbranimi državami članicami EU lahko ugotovimo, da Republika Slovenija sodi med države z nižjimi stopnjami trošarin na tobačne izdelke, etilni alkohol in vmesne pijače. Treba bi bilo zvišati predvsem trošarine na tobačne izdelke ter alkohol in alkoholne pijače kar bi prispevalo k povečanju proračunskih sredstev, razlog za zvišanje pa je tudi zdravstveni vidik. Naša država bi lahko sledila zgledu Republike Hrvaške in uvedla trošarine na nekatere neharmonizirane trošarinske izdelke.

Abstract views 231
PDF downloads 506
Published
2014-04-22
How to Cite
Kopina, I., & Setnikar Cankar, S. (2014). Trošarinski izdelki v Republiki Sloveniji in primerjava z drugimi državami. Central European Public Administration Review, 9(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i4.195
Section
Articles