Lokalno upravljanje in novi javni menedžment

  • Irena Bačlija
Keywords: lokalno upravljanje, novi javni menedžment, lokalne skupnosti

Abstract

Ekonomska globalizacija, vedno bolj diferencirani in nestabilni trgi, fiskalne krize v luči vse večje javne porabe so elementi negotove prihodnosti za lokalne skupnosti. Slednje so ujete med vedno večje povpraševanje uporabnikov oziroma občanov po kakovostnih javnih storitvah ter regulativo države, ki (lahko) duši kreativni razvoj in tekmovanje na globalnem trgu lokalnih skupnosti. V tem kontekstu vedno zahtevnejšega okolja deluje tudi lokalna uprava, ki se mora za uspešno soočenje s prvinami tega okolja reformirati. V prispevku poleg značilnosti lokalnega upravljanja predstavimo tudi njegovo reformiranje po načelih novega javnega menedžmenta. V empiričnem delu predstavimo izsledke obsežnejše študije reformiranja lokalnih uprav v Evropski uniji ter implikacije, ki jih ima delovanje reformiranih lokalnih uprav na uspešnost celotne lokalne skupnosti.

Abstract views 230
PDF downloads 197
Published
2014-04-22
How to Cite
Bačlija, I. (2014). Lokalno upravljanje in novi javni menedžment. Central European Public Administration Review, 9(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i4.193
Section
Articles