Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti: primer predšolske vzgoje

  • Jože Benčina
  • Srečko Devjak
Keywords: lokalna skupnost, upravljanje, izvajanje nalog, predšolska vzgoja, CAF

Abstract

V prispevku predstavljamo izziv vzpostavitve trdnega upravljavskega okvira izvajanja nalog lokalne skupnosti. Na osnovi predpostavke, da je vzpostavitev celovitega obvladovanja kakovosti za napredek tega področja ključnega pomena, smo se pri odkrivanju priložnosti za izboljšanje naslonili na skupni ocenjevalni okvir CAF. Raziskava obravnava področje vzgoje in izobraževanja. Osrednje raziskovalno vprašanje je, kako odgovorni v lokalnih skupnostih za predšolsko vzgojo poznajo in razumejo odgovornost občinskih uprav za uspešno izvajanje nalog iz njihovih pristojnosti. Raziskava je v metodološkem smislu pokazala, da je z uporabo ustrezno oblikovanih vprašalnikov upoštevajoč model CAF v lokalnih skupnostih mogoče odkriti ključne priložnosti za izboljšanje upravljanja z nalogami v pristojnosti občine. Rezultati raziskave na področju predšolske vzgoje kažejo, da občinske uprave dobro obvladujejo finančno področje in se pri načrtovanju osredotočajo predvsem na investicijski (prostorski) vidik. Kot ključna priložnost za izboljšanje se je izkazalo obvladovanje kakovosti. Odkrite priložnosti za izboljšanje izkazujejo potrebo po nadaljnji teoretični obdelavi problema, ki bo osnova za praktične usmeritve v obliki dobrih praks in prenos znanja v prakso.

Abstract views 293
PDF downloads 280
Published
2014-04-14
How to Cite
Benčina, J., & Devjak, S. (2014). Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti: primer predšolske vzgoje. Central European Public Administration Review, 9(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i2.175
Section
Articles