Zloraba podjemne pogodbe – pogodbe o delu

  • Nikolaj Abrahamsberg
Keywords: podjemna pogodba, pogodba o delu, pogodba o zaposlitvi, podjemnik

Abstract

Avtor v prispevku opisuje razvoj podjemne pogodbe. Ugotavlja, da danes pri nas pogodbo zlorabljamo za zaposlovanje, kar ni dopustno. Glede na doseženo stopnjo razvoja delovno pravne zakonodaje ne moremo dopustiti dveh oblik zaposlovanja. Civilno pravna pogodba, to je podjemna pogodba oziroma pogodba o delu ne more biti pravna podlaga za zaposlovanje. Podjemna pogodba je namenjena podjemnikom (podjetnikom, gospodarskim družbam) za urejanje razmerij, pravic in obveznosti med podjemnikom in naročnikom nekega dela oziroma storitve. Enako kot pri gradbenih, prevoznih in drugih pogodbah, katerih vsebina je izvedba dela oziroma storitve. Fizična oseba kot izvajalec ne more skleniti podjemne pogodbe, če nima statusa podjetnika. Redke izjeme dovoljuje Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Abstract views 288
PDF downloads 579
Published
2014-04-14
How to Cite
Abrahamsberg, N. (2014). Zloraba podjemne pogodbe – pogodbe o delu. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.171
Section
Articles