Evropski upravni prostor – realnost ali mit

  • Polonca Kovač
Keywords: evropski upravni prostor, kakovost v javnem sektorju, javni uslužbenci, informatizacija javne uprave, evropski upravni prostor in slovenska uprava

Abstract

Evropski upravni prostor je skupek standardov, ki so se konec devetdesetih let 20. stoletja zaradi potreb širitve Evropske unije razvili kot neformalni acquis communautaire na področju javne uprave. Predmet Evropskega upravnega prostora so reforme glede kakovosti v upravi, e-uprave, sistema javnih uslužbencev, javnih financ, lokalne uprave, paradržavnih organizacij idr. Slovenija je na teh področjih načela zanesljivosti, predvidljivosti, odprtosti, odgovornosti, učinkovitosti in uspešnosti upoštevala že z vidika izpolnitve političnega merila za polnopravno članstvo v EU. Če presojamo udejanjanje evropeizacije javnih uprav posameznih držav, pa ugotavljamo, da načela Evropskega upravnega prostora v veliki meri niso zaživela v praksi. Drugače velja za upravljanje kakovosti v upravi, kjer do konvergence ukrepov in učinkov prihaja predvsem z uporabo modela Skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem sektorju (CAF).


Abstract views 415
PDF downloads 844
Published
2014-03-10
How to Cite
Kovač, P. (2014). Evropski upravni prostor – realnost ali mit. Central European Public Administration Review, 1(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v1i2.17
Section
Articles