Analiza stanja e-poslovanja v slovenski javni upravi: Primer upravnih enot Republike Slovenije

  • Mitja Jelenič
  • Mirko Vintar
Keywords: e-uprava, javne e-storitve, uporaba javnih e-storitev, upravne enote

Abstract

V Sloveniji smo bili v zadnjih letih priča pospešenemu razvoju e-uprave, kar nas je po meritvah, ki jih izvaja EU, pripeljalo v sam vrh njenih članic, hkrati pa dejanska uporaba e-storitev še zelo zaostaja za naraščajočo ponudbo. Prispevek predstavlja primerjalno analizo stanja na tem področju v Sloveniji na primeru upravnih enot Republike Slovenije na osnovi rezultatov empirične raziskave, ki je bila leta 2009 opravljena na področju e-poslovanja upravnih enot Republike Slovenje na Fakulteti za upravo, Inštitutu za informatizacijo uprave. Raziskava je bila usmerjena v analizo e-poslovanja po tipičnih področjih delovanja upravnih enot, kot so notranje zadeve, okolje in prostor, kmetijstvo, ki najbolj realno prikazujejo stanje in obseg tovrstnega poslovanja v Sloveniji, še posebno ko gre za poslovanje z občani. Poleg tega prispevek analizira tudi e-poslovanje upravnih enot v njihovem notranjem poslovanju ter poslovanju z drugimi upravnimi organi. V zaključnem delu je predstavljena primerjalna analiza rezultatov naše empirične raziskave z najnovejšimi rezultati evropske študije Capgemini Benchmark (Capgemini, 2009) in nekaterimi drugimi mednarodnimi študijami.

Abstract views 244
PDF downloads 226
Published
2014-04-14
How to Cite
Jelenič, M., & Vintar, M. (2014). Analiza stanja e-poslovanja v slovenski javni upravi: Primer upravnih enot Republike Slovenije. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.164
Section
Articles