Izboljševanje kakovosti regulacije – razvoj v Sloveniji

  • Gregor Virant
Keywords: kakovost predpisov, boljša regulacija, odprava administrativnih ovir, presoja učinkov regulacije

Abstract

Programi izboljševanja kakovosti regulacije v EU so rezultat različnih procesov (procesa uvajanja upravljanja celovite kakovosti v državno upravo, težnje po izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva, želje po približanju institucij državljanom). Kakovost predpisov obsega več elementov: presojo učinkov, sodelovanje javnosti, sodelovanje izvajalcev, odpravo administrativnih ovir, nomotehnično, jezikovno in stilistično korektnost. Za resničen dvig kakovosti so potrebni jasni standardi, iskrena predanost vlade temu cilju, kompetentni pripravljavci predpisov in ustrezna porazdelitev odgovornosti med predlagatelje in nadzornike. Slovenska državna uprava je na tem področju po letu 2000 naredila velike korake, med katerimi velja izpostaviti spremembe Poslovnika vlade v letu 2006. Tudi resolucija o normativni dejavnosti iz leta 2009 je korak v pravo smer. Ostaja pa še manevrski prostor za nadgradnjo procesov izboljšave predpisov – vpeljava standarda sodelovanja izvajalcev predpisov pri njihovi pripravi, sprejem zavezujoče metodologije za doseganje posameznih elementov kakovosti regulacije, razvoj in zagon stalnega modula usposabljanja.

Abstract views 278
PDF downloads 429
Published
2014-04-10
How to Cite
Virant, G. (2014). Izboljševanje kakovosti regulacije – razvoj v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 8(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i3.156
Section
Articles