Zagotavljanje enakosti spolov v slovenski lokalni samoupravi

  • Roman Lavtar
Keywords: enakost spolov, lokalna samouprava, občina, volitve, participacija

Abstract

V slovenski strokovni in politični javnosti je zagotavljanje enakosti spolov v zadnjem desetletju v primerjavi s preteklim obdobjem deležno večje pozornosti. Številni spodbujevalni ukrepi, podprti z zakonodajo in ustanovitev posebnega državnega organa, ki sistematično spremlja omenjeno vsebino, so povzročili velikanski skok tako pri razumevanju družbene teže razmerja med spoloma kot tudi konkretne rezultate pri zagotavljanju enakosti spolov v Republiki Sloveniji. V prispevku avtor sistematično ovrednoti razmere v sistemu lokalne samouprave, kot vertikalno decentraliziranem podsistemu javne oblasti. S kvantitativnega vidika tudi pri sodelovanju žensk v odločanju na lokalni ravni beleži opazen napredek. Avtor napoveduje še nadaljnjo krepitev vloge žensk pri lokalnem političnem odločanju, saj se bo s povečevanjem zahtevanega števila obeh spolov na kandidatnih listah ustvarila kritična masa lokalnih političark in vzpostavila razmerje, v katerem se bosta h kvotam in zadrgi v prihodnje zatekala oba spola.

Abstract views 175
PDF downloads 206
Published
2014-04-08
How to Cite
Lavtar, R. (2014). Zagotavljanje enakosti spolov v slovenski lokalni samoupravi. Central European Public Administration Review, 8(1-2). https://doi.org/10.17573/cepar.v8i1-2.144
Section
Articles