Javno zasebno partnerstvo v zdravstvu

  • Elda Gregorič Rogelj
Keywords: javno zasebno partnerstvo, zdravstveno varstvo, investicijska vlaganja, zdravstveni zavodi

Abstract

Prispevek obravnava javno zasebno partnerstvo (JZP) z vidika mešanega javno zasebnega zdravstva v Sloveniji ob upoštevanju ekonomskih pogojev, zakonodaje za področje javnih zavodov, značilnosti, prednosti in slabosti, kot jih ugotavljajo v okoljih z izkušnjami s tovrstnim načinom izvajanja projektov na področju zdravstva. Prikazane so mogoče oblike sodelovanja v zdravstvu, najpogostejši modeli JZP v bolnišnicah in navedene izkušnje z JZP v nekaterih državah z daljšo tradicijo tovrstnih oblik izvajanja projektov v zdravstvu. Za investicijska vlaganja v zdravstvene zmogljivosti javnofinančni viri niso zadostni, zato so nekateri zdravstveni zavodi v Sloveniji pristopili k pripravi ali izvedbi projektov v JZP. V prispevku so obravnavani primeri JZP v SB Brežice, OZ Gorenjske, Bolnišnici Sežana in IRI Ljubljana.

Abstract views 229
PDF downloads 274
Published
2014-04-08
How to Cite
Gregorič Rogelj, E. (2014). Javno zasebno partnerstvo v zdravstvu. Central European Public Administration Review, 7(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i4.142
Section
Articles