Ekonomske imigracije v Republiko Slovenijo

  • Radivoj Radak
Keywords: Republika Slovenija, Evropska unija, migracijski sistem, delovne migracije, zaposlovanje tujcev, prosto gibanje delavcev

Abstract

Republika Slovenija se je z osamosvojitvijo znašla v novem položaju v sistemu meddržavnih selitev in urejanja tokov delovnih migracij. Med prvimi zakoni po osamosvojitvi je bil sprejet Zakon o zaposlovanju tujcev (Ur.l. RS, št. 33/92). Na podlagi resolucije in v skladu z Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije do konca 2002 je Republika Slovenija sprejela nov sistemski zakon o zaposlovanju in delu tujcev (Ur. l. RS, št. 66/00), ki je kot glavni instrument za regulacijo priliva tuje delovne sile uvedel kvotni sistem (prag je 5% aktivnega prebivalstva). V osmih letih izvajanja Zakona o zaposlovanju in delu tujcev so se pokazale nejasnosti in pomanjkljivosti zakonske ureditve, ki so omogočale tudi zlorabo zakona, zato so bile v letih 2005 in 2007 sprejete spremembe in dopolnitve ZZDT.

Abstract views 190
PDF downloads 171
Published
2014-04-08
How to Cite
Radak, R. (2014). Ekonomske imigracije v Republiko Slovenijo. Central European Public Administration Review, 7(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i4.141
Section
Articles