Model presoje poslovne uspešnosti in izkoriščenosti zmogljivosti v bolnišnicah

  • Petra Došenovič Bonča
  • Maks Tajnikar
Keywords: bolnišnica, presoja poslovne uspešnosti, procesni model

Abstract

Pri presoji poslovne uspešnosti bolnišnic običajno uporabljamo nabor kazalnikov in kazalcev, ki bodisi v obliki odnosov med kategorijami bodisi v obliki absolutnih vrednosti izražajo poslovno uspešnost. Takšne kazalnike in kazalce poslovne uspešnosti zelo pogosto dopolnjujemo s kazalniki učinkovitosti, ki odražajo zlasti vidik izkoriščenosti človeških in materialnih zmogljivosti in s tem vsaj delno pojasnjujejo kazalnike poslovne uspešnosti. V tej razpravi prikazujemo, da je analiza poslovne uspešnosti bolnišnic na podlagi standardnih kazalnikov in kazalcev pomanjkljiva, in pojasnimo, da lahko presojo poslovne uspešnosti in učinkovitosti v bolnišnicah izboljšamo z uporabo procesnega modela.

Abstract views 199
PDF downloads 170
Published
2014-04-08
How to Cite
Došenovič Bonča, P., & Tajnikar, M. (2014). Model presoje poslovne uspešnosti in izkoriščenosti zmogljivosti v bolnišnicah. Central European Public Administration Review, 7(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i3.135
Section
Articles