Organiziranost Mestne občine Ljubljana v luči novega javnega menedžmenta

  • Metka Tekavčič
  • Jožka Hegler
  • Vojko Grünfeld
Keywords: Mestna občina Ljubljana (MOL), Mestna uprava MOL (MU MOL), organiziranost MOL in MU MOL, četrtne skupnosti v MOL

Abstract

Ljubljana je glavno mesto Republike Slovenije, v sistemu slovenske lokalne samouprave pa je največja občina. Njeno organiziranost in delovanje pogojujejo naslednja dejstva in okoliščine: velikost, način nastanka, (pre)počasna teritorialna členitev na četrtne skupnosti ter specifične rešitve v zvezi z delovanjem gospodarskih javnih služb, s stanovanjskim gospodarstvom, z razvojnimi nalogami in nalogami na področju turizma in malega gospodarstva. Mestna občina Ljubljana je razvejan sistem, sestavljen iz mnogih vertikalno in horizontalno povezanih in soodvisnih podsistemov. Eden najpomembnejših je Mestna uprava, ki se sooča z zahtevo po svoji večji učinkovitosti in delovanju v skladu z načeli novega javnega menedžmenta. V ta namen so bile v letu 2007 sprejete določene organizacijske spremembe, ki odpravljajo pomanjkljivosti do sedaj uveljavljenih rešitev, a hkrati ohranjajo določene dileme, ki bodo terjale dodaten premislek in morebitne drugačne rešitve.

Abstract views 204
PDF downloads 161
Published
2014-04-07
How to Cite
Tekavčič, M., Hegler, J., & Grünfeld, V. (2014). Organiziranost Mestne občine Ljubljana v luči novega javnega menedžmenta. Central European Public Administration Review, 7(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i1.125
Section
Articles