Odškodninska odgovornost države za škodo, ki izvira iz protipravnega delovanja inšpektorjev

  • Domen Bizjak
Keywords: odškodninska odgovornost države, inšpektorji, protipravnost ravnanja, pravno priznana škoda, vzročna zveza, subjektivna odgovornost

Abstract

V prispevku avtor analizira pravne podlage odškodninske odgovornosti inšpektorjev, ki so uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, izvajajo eno izmed temeljnih funkcij državne uprave (nadzorno funkcijo) ter spadajo v kategorijo javnih uslužbencev. Delodajalec inšpektorjem je lahko bodisi Republika Slovenija bodisi posamezna lokalna skupnost (občina) bodisi pravna oseba, ki je nosilec javnega pooblastila za izvajanje inšpekcijskega nadzora. Področje odškodninske odgovornosti države, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ni urejeno v enem predpisu, temveč je potrebno upoštevati ustavno pravico do povračila škode, odškodninsko odgovornost delodajalca za delavca po splošnih pravilih obligacijskega prava ter specialne določbe o odškodninski odgovornosti v predpisih, ki urejajo javne uslužbence in inšpekcijski nadzor. Zaradi tega prihaja do različnih sistemskih razhajanj glede pravne narave odškodninske odgovornosti, vprašanja določitve predpostavk odškodninske odgovornosti in razlage veljavnih norm v primeru, da med njimi prihaja do razlik v urejanju.

Abstract views 236
PDF downloads 222
Published
2014-04-07
How to Cite
Bizjak, D. (2014). Odškodninska odgovornost države za škodo, ki izvira iz protipravnega delovanja inšpektorjev. Central European Public Administration Review, 7(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v7i1.124
Section
Articles