Razmerje med sektorsko regulacijo in konkurenčnim pravom pri regulaciji elektronskih komunikacij

  • Tanja Muha
Keywords: elektronske komunikacije, konkurenčno pravo, sektorska regulacija, »ex-post« in »ex-ante« regulacija

Abstract

Ob spoznanju, da pravila konkurenčnega prava ne morejo odgovoriti na izzive, ki se pojavljajo na področju elektronskih komunikacij, ter z začetki liberalizacije trga elektornskih komunikacij, je bil na ravni Evropske unije vzpostavljen harmoniziran regulatorni okvir, ki predstavlja temelj za ustanovitev nacionalnih regulatornih organov, ki naj bi ta okvir izvajali in ga nadzorovali. Regulatorno poseganje na trg mora biti natančno, jasno in predvsem učinkovito. Vprašanje, ki se pojavlja in ga je treba v luči razvoja regulatornega okvira vsaj upoštevatii, je vprašanje doseganja in spoštovanja teh načel v primeru, ko se uporabljajo tako pravila sektorske regulacije kot splošna pravila konkurenčnega prava. V članku predstavljamo, kako pogosto prihaja do vsebinskih in postopkovnih prekrivanj med nalogami nacionalnih regulatornih organov in nacionalnih organov za varovanje konkurence.

Abstract views 193
PDF downloads 251
Published
2014-04-03
How to Cite
Muha, T. (2014). Razmerje med sektorsko regulacijo in konkurenčnim pravom pri regulaciji elektronskih komunikacij. Central European Public Administration Review, 6(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v6i2.106
Section
Articles