Delovanje registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP)

  • Branka Vugrin
Keywords: register, premičnine, razvoj, neposestne zastavne pravice

Abstract

Register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP) je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o zastavnih pravicah na premičninah, ki so zarubljene oziroma neposestno zastavljene in imajo z Uredbo o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin določen enolični identifikacijski znak. AJPES vodi register tako, da na zahtevo notarjev, izvršiteljev in drugih organov, določenih z zakonom, zagotovi vpis v register, vodi zbirko listin, na podlagi katerih je bil zahtevan vpis v registru, zagotavlja vpogled v podatke iz registra in izvaja nadzor nad izvajanjem določb te uredbe. RZPP omogoča enovit vpogled v sezname zastavljenih premičnin na celotnem področju Republike Slovenije. Vpis v RZPP onemogoča zlorabe posameznikov glede odtujitve zastavljene ali zarubljene premičnine, z delovanjem registra pa se je povečala tudi možnost plasiranja denarnih sredstev pravnim in fizičnim osebam.
Published
2014-03-18
How to Cite
Vugrin, B. (2014). Delovanje registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Central European Public Administration Review, 4(2-3). https://doi.org/10.17573/cepar.v4i2-3.71
Section
Articles