Kovač, P., & Konečnik, T. (2014). Novosti davčnega inšpekcijskega nadzora po ZDAVP-2. Central European Public Administration Review, 5(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i2.81