Areh, V. (2014). Kritična analiza uporabe orodij TQM za merjenje in ocenjevanje celovite kakovosti v izbranih državnih upravah. Central European Public Administration Review, 5(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v5i1.72