Rakar, I. (2014). Človekovo dostojanstvo kot ustavnopravni temelj načela zaslišanja stranke v upravnem postopku. Central European Public Administration Review, 4(2-3). https://doi.org/10.17573/cepar.v4i2-3.68