Šumah, Štefan, & Mahić, E. (2016). Odnos med javnim podjetjem in lokalno skupnostjo v luči korupcijskih tveganj. Central European Public Administration Review, 14(1), pp. 157-172. https://doi.org/10.17573/ipar.2016.1.06