Drašler, S., & Boštjančič, E. (2015). Vloga plače pri motiviranosti in zavzetosti zaposlenih na izbranem ministrstvu v Sloveniji. Central European Public Administration Review, 13(2), pp. 101-117. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.2.05