Jurič, T. (2015). Analiza nabora, pomena, obsega in pogostosti vložitve razlogov za zahtevo sodnega varstva. Central European Public Administration Review, 13(1), pp. 69-91. https://doi.org/10.17573/ipar.2015.1.04