Olaj, A. (2014). Neposredna uporaba splošno veljavnih načel mednarodnega prava v pravnem redu Republike Slovenije. Central European Public Administration Review, 11(3-4), pp. 123-140. https://doi.org/10.17573/ipar.2013.3-4.a06