Dimovski, V., Penger, S., & Žnidaršič, J. (2014). Javna uprava kot učeča se organizacija. Central European Public Administration Review, 2(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v2i1.25