Mulec, B. (2014). Neučinkovitosti upravnih sistemov v čezmejnem sodelovanju. Central European Public Administration Review, 11(1), pp. 81-99. https://doi.org/10.17573/ipar.2013.1.a04