Peklar, J., & Boštjančič, E. (2014). Motivacija in zadovoljstvo z življenjem pri zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju. Central European Public Administration Review, 10(3). https://doi.org/10.17573/cepar.v10i3.226