Bačlija, I. (2014). Lokalno upravljanje in novi javni menedžment. Central European Public Administration Review, 9(4). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i4.193