Benčina, J., & Devjak, S. (2014). Celovito obvladovanje kakovosti pri izvajanju nalog lokalne skupnosti: primer predšolske vzgoje. Central European Public Administration Review, 9(2). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i2.175