Svetličič, M. (2014). Kompetence za ekonomsko diplomacijo in mednarodno poslovanje; konvergenca ali divergenca?. Central European Public Administration Review, 9(1). https://doi.org/10.17573/cepar.v9i1.169